Ny skyltning av samfälligheten

Hela samfälligheten har fått nya skyltar både gatunamn, gatunummer, sen har vi tillsammans med Securitas sett över all skyltning av våra parkeringar. 
Ändringen innebär att förbudzon upphör inne på parkeringarna, enkelt kan man säga att det är parkeringsförbud överallt utom där det finns en blå P-skylt. 

Umeå kommun har beslutat att inrätta områden med parkeringsförbud för olika stadsdelar. Generellt betyder det att inom ett sådant område är det förbjudet att parkera på gatumark om det inte framgår av skyltning att det är tillåtet att parkera. 

Vill du se en karta från kommunen där parkeringsförbud råder finns den på

http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsforbudomrade.4.432c04a11e47141abf80003986.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Styrelsen informerar. Bokmärk permalänken.