Parkering m.m.

Ordningsregler & Parkering

Styrelsen vill informera/påminna om gällande regler för parkering i vårt bostadsområde.

Alla fastighetsägare har en anvisad parkering per adress och den är i garaget. Ingen äger parkeringsplatsen utanför ”sitt”garage. Parkeringsplatserna är tillgängliga för alla, såväl fastighetsägare som Bostadens hyresgäster och besökande till området.

Beslut har fattats om ett avtal med Securitas Bevakning AB som skall utföra parkeringsövervakningen på vårt bostadsområde och det sker i samråd med ansvarig för parkeringen på området.

Området är skyltat med P-Zon Förbud, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden, utom där det är skyltat med P – tillåten. Skylten P betyder parkering måndag till fredag högst 24 timmar, samt dag före helgdag och helgdagar behöver fordonet ej flyttas.

Detta är viktigt för att t.ex. snöröjningen skall bli utförd på ett acceptabelt sätt på våra parkeringsytor och gårdar.

Ifall fordon måste ställas upp en längre tid pga. sjukhusvistelse, utlandsresa el dyl., skall kontakt tas med styrelsen för tillstånd i annat fall riskerar du att få en kontrollavgift.

En släpvagnsparkering finns på ytan ovanför lekparken mellan Äppel- och Päronvägen. Platserna är inte privata. Endast släpvagnar registrerade på boende i området får ställa sig där.

Vi vill också påminna om att inte lämna kvar motorvärmarkabeln i uttaget då den inte a

Elsäkerhet

Vi vill också påminna om att inte lämna kvar motorvärmarkabeln i uttaget då den inte används. Den kan vara strömförande och lekande barn kan komma till skada. Det är även förbjudet att dra ut kablar från garage eller fönster. Ingen laddning av elbilar får ske i samfällighetens garage då vår försäkring inte tillåter detta.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift och vill överklaga denna skall ni vända på kontrollavgiften där står adress och telefonnummer dit ni skall vända er.

Skall ni ha hantverkare hemma?

Maila eller ring Agneta Persson i styrelsen för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd för era hantverkare. Parkerar de på något annat ställe än parkeringsplatsen, tex innergården, så riskerar de att få en P-bot.

  • Ange företagets namn
  • Din adress
  • Datum de kommer att arbeta hos Er.

Biltvätt

Med sjunkande priser på högtryckstvättar är det frestande att tvätta sin bil hemma. Innan du gör det bör du läsa detta