Miljörum

BRÄNNBART AVFALL

Ja tack! Det som blir kvar efter sortering. Böcker, pärmar, återklistrande kuvert, post-it-lappar, diskborstar, städsopor, hushållssopor Kretslopp: Bränsleråvara vid energiutvinning

Ja
Lämnas i kärl för hushållssopor

RESTAVFALL utsorterat

Nej tack! Restmaterial som inte lämpar sig för återvinning eller energiutvinning
Kretslopp:
Trygg deponering på godkända anläggningar eller återanvändning

Nej
Lämnas på Återvinnings-central

GIPS

Nej tack! Gipsskivor och gipsspill från rivning eller nybyggnation.
Kretslopp:
Återvinning eller trygg deponering på godkända anläggningar.

Nej
Lämnas på Återvinnings-central

ISOLERINGSMATERIAL

Nej tack! Isoleringsmaterial i form av mineralull eller glasull från rivning eller nybyggnation
Kretslopp:
Återvinning av spill från nyproduktion. Trygg deponering på godkända anläggningar för material från rivningar.

Nej
Lämnas på Återvinnings-central

ELEKTRONIK -diverse små enheter

Ja tack! Produkter med sladd och batteri. IT, telekom och kontorsutrustning, audio och video. El- och batteridrivna handverktyg. Hushållsapparater
Kretslopp:
Sortering och slutförvaring av farligt avfall. Metall och glas återvinns. Plast återvinns eller blir energiråvara

Ja
Småelektronik

Nej
TV, Dator-skärm Större elartiklar

ELEKTRONIK -vitvaror

Nej tack! Spisar, minikök, spishällar, ugnar, spisfläkt, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall . Material återvinns

Nej!
Lämnas på Återvinnings-central

LJUSKÄLLOR

Ja tack! Glödlampor, lysrör, energilampor mm.
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall. Metall återvinns

Ja

SMÅ BATTERIER

Ja tack!   Apparatbatterier, knappceller
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring. Naturvårdsverket ansvarar för insamling

Ja

FARLIGT AVFALL

Nej tack! Glykol, spillolja, färg, lösningsmedel, hushålls-kemikalier mm
Kretslopp: Destrueras eller återvinns beroende på det farliga avfallets egenskaper. Vissa kemikalier slutförvaras under kontrollerade former

Nej
Lämnas på Återvinnings-central eller Bensinmack

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Ja tack! Rengjorda och torra förpackningar utan vågigt mellanskikt. Mjölk-, ägg-, juice-, fling- och pizzakartong. Bärkassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor

Ja

TIDNINGAR / JOURNALER

Ja tack! Dags- veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telefonkataloger, kontorspapper
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper

Ja

WELLPAPP

Ja tack! Endast wellpapp – med vågigt mellanskikt.
Kretslopp: Ny wellpapp, ytskikt till gipsskivor, kartong och förpacknings- papper

Ja

METALLFÖRPACKNINGAR

Ja tack! Förpackningar av plåt och aluminium.Rena och torra. Konservburkar och aluminiumformar.
Lock på tuber kan sitta kvar
Kretslopp: Ny metallråvara

Ja

PLASTFÖRPACKNINGAR -hårda

Ja tack! Endast förpackningar, rena och torra. Dunkar, flaskor. Ta av korkar och kapsyler
Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd
Läs mer på FTI AB

Ja

PLASTFÖRPACKNINGAR -mjuka

Ja tack! Plastpåsar och mindre emballageplast, plastfolie, bärkassar och refillpaket
Kretslopp: Råvara vid energiutvinning
Läs mer på FTI AB

Ja
Lämnas i kärl för hushållssopor

PLASTFÖRPACKNINGAR -övriga

Ja tack! Frigolit, chips och plastband
Kretslopp: Ny plastråvara
Läs mer på FTI AB

Ja
Lämnas i kärl för hushållssopor

TRÄ behandlat/obehandlat

Nej tack! Var noga med att skilja på rent trä- och skivmaterial och på målat, lackat och behandlat trä. Tryckimpregnerat trä hanteras som farligt avfall i de flesta fall.
Kretslopp: Behandling för energiutvinning

Nej
Lämnas på Återvinnings- central

PLANGLAS

Nej tack! Alla kvalitéer av planglas från fordon och byggnadskonstruktioner; färgat, ofärgat, armerat, härdat, spegelglas mm.
Kretslopp: Råvara till nytt glas, isoleringsmaterial och tillsatsmedel i betong

Nej
Lämnas på Återvinnings-central

GLASFÖRPACKNINGAR -färgade

Ja tack!  Flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler, lock.
Kretslopp: Råvara till nya glas-förpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong

Ja

GLASFÖRPACKNINGAR -ofärgade

Ja tack! Flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Undvik främmande föremål som kapsyler, lock.
Kretslopp: Råvara till nya glas-förpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong

Ja

ORGANISKT AVFALL

Ja tack! Komposterbart material. Matrester, frukt, grönt, fisk och bröd
Kretslopp: Kompostering, rötning, Energiutvinning.

Läs mer på Vakin

Ja
Lämnas förpackat i speciella påsar i bruna kärl för återvinning av matavfall.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.