Styrelsen

Ansvarsområde
Ordförande
Agneta Persson
Mobil 070-313 79 78
Ansvarar för hemsida, hälsa nyinflyttade välkomna. Kontaktperson för föreningen och offerthantering.
Vice ordförande
Dennis Rohlén
Mobil 076-129 98 55
Ansvarig för el, Kabel-TV samt offertförfrågningar
Kassör
Andreas Flink
Mobil 070-654 83 42
Ansvarar för ekonomin i föreningen
Sekreterare
Emma Lévy
Mobil 070-301 29 59
Ansvarar för protokollskrivning och informationsansvarig mot våra medlemmar
Ledamot
Andreas Forsman
Mobil 070-604 33 71
Ansvarig för fjärrvärme, kontaktperson för byggnader/soprum och parkeringar område 1,2,3,7,8,9
Ledamot
Mikael Boberg
Mobil 070-684 17 48
Ansvarig för samfällighetens garage, markfrågor,lekparker.Kontaktperson mot snöröjning & halkbekämpning samt parkeringarna på område 4,5,6,10,11
Suppleant
Magnus Ämting
Mobil 070-316 91 13
Suppleant
Renée Gejlsgård
Mobil 070-678 99 72
Ledamot
Peder Johansson Kvartersvärd (Bostaden)
Tele 090 17 77 78
Om inte respektive kontaktperson är anträffbar kontakta då någon annan i styrelsen