Områdesansvariga

Områdeskarta

Områdesanvariga 2024-05-01–2025-04-30

Uppgifter för områdesansvariga

  1. Obligatorisk närvaro garageträff tillträdande år.
  2. Nyckelansvarig för materialförrådet till garaget på Päronvägen.
  3. Städning av miljörum/soprum, samt tvätt av matavfallskärl under sommaren.
  4. Hämta och fylla på matavfalls påsar i respektive miljörum.
  5. Skotta bort snö, is och sanda framför soprums dörrar, så sophämtarna kan dra ut kärlen till sopbilen.
  6. Skotta runt sandningslådor så boende i området lätt kan hämta/sanda själv.
  7. Rengöring av brunnar och öppnande av dessa vid is (Metalldetektor finns i garaget).
  8. Sammankallande vid gemensamma aktiviteter typ: Vårstädning, skötsel av rabatter, målning av samfällighetens lokaler m.m.
  9. Rensning av hängrännor där behov finns(rensningsredskap finns i garaget)