Styrelsen

Ansvarsområde
Ordförande
Marie Forsman
Mobil 070-323 05 89
marie.forsman@hotmail.se
Fjärrvärmefrågor, Offertförfrågningar.
Vice ordförande
Hans Sjöberg
Mobil 070-180 05 97
Kontaktperson när det gäller el, parkering och frågor som rör TV/kabelnät Ansvarar också för offertförfrågningar tillsammans med ordföranden.
Kassör
Andreas Flink
Mobil 070-654 83 42
Ansvarar för ekonomin i föreningen
Sekreterare
Agneta Persson
Mobil 070-313 79 78
Ansvarar för protokollskrivning,mm Informationsansvarig mot våra medlemmar och uppdaterar hemsidan.
Ledamot
Mikael Boberg
Mobil 070-684 17 48
Ansvarar för samtliga byggnader,markfrågor inkl. frågor kring snöröjning och halkbekämpning.
Suppleant
Magnus Ämting
Mobil 070-316 91 13
Suppleant
Nina Lindmark
Mobil 070-245 77 86
Ledamot
Peder Johansson Kvartersvärd (Bostaden)
Tele 090 17 77 78
Om inte respektive kontaktperson är anträffbar kontakta då någon annan i styrelsen