Styrelsen

 
Ansvarsområde
Ordförande
Sven-Olov Sikström
Mobil 070-561 45 69
so.sikstrom@stenfrukten.se
Fjärrvärmefrågor, Offertförfrågningar
Vice ordförande
Hans Sjöberg
Mobil 070-180 05 97
Kontaktperson när det gäller el, parkering och frågor som rör TV/kabelnät Ansvarar också för offertförfrågningar tillsammans med ordföranden
Kassör
Peder Andersson
Mobil 070-608 45 21
Ansvarar för ekonomin i föreningen & frågor som rör TV/kabelnät
Sekreterare
Agneta Persson
Mobil 070-313 79 78
Ansvarar för samfällighetens hemsida, protokollskrivning,mm Informationsansvarig mot våra medlemmar
Ledamot
Kaj Eriksson
Mobil 070-664 64 72
Ansvarar för samtliga markfrågor inkl. frågor kring snöröjning och halkbekämpning.
Ledamot
Camilla Landmark
Mobil 070-357 68 32
Ansvarig och kontaktperson för samtliga miljörum och dessa underleverantörer
Suppleant
Magnus Ämting
Mobil 070-316 91 13
Suppleant
Marie Forsman
Mobil 070-323 05 89
Ledamot
Peder Johansson Kvartersvärd (Bostaden)
Tele 090 17 77 78
Om inte respektive kontaktperson är anträffbar kontakta då någon annan i styrelsen