Parkering m.m.

Ordningsregler & Parkering

Styrelsen vill informera/påminna om gällande regler för Parkering av fordon, i vårt bostadsområde.

Beslut har fattats om ett avtal med Securitas Bevakning AB som skall utföra parkeringsövervakningen på vårt bostadsområde. Området är skyltat med P-Zon Förbud, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden, utom där det är skyltat med P – tillåten.

Skylten P betyder parkering måndag till fredag högst 24 timmar, samt dag före helgdag och helgdagar behöver fordonet ej flyttas.

Detta är viktigt för att t.ex. snöröjningen skall bli utförd på ett acceptabelt sätt på våra parkeringsytor och gårdar.

Om fordon måste ställas upp en längre tid pga. sjukhusvistelse, utlandsresa el dyl., skall kontakt tas med styrelsen för tillstånd i annat fall riskerar du att få en kontrollavgift.

En släpvagnsparkering finns på ytan ovanför lekparken mellan Äppel- och Päronvägen.

Vi vill också påminna om att inte lämna kvar motorvärmarkabeln i uttaget då den inte används. Om barnen leker med dessa kan det leda till oanade konsekvenser. Sladdar får inte dras genom fönster eller dörrar, inte heller på marken över trottoar eller gångbana.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift och vill överklaga denna skall ni vända på kontrollavgiften där står adress och telefonnummer dit ni skall vända er.

Skall ni ha hantverkare hemma?

Kontakta Hans Sjöberg  i styrelsen för att få ett tillfälligt parkeringstillstånd för era hantverkare. Parkerar de på något annat ställe än parkeringsplatsen riskerar de att få en P-bot på 550 kr.

Biltvätt

Med sjunkande priser på högtryckstvättar är det frestande att tvätta sin bil hemma. Innan du gör det bör du läsa detta

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.