Områdesansvariga

Områdeskarta

Områdesanvariga 2018-2019

Uppgifter för områdesansvariga

  1. Obligatorisk närvaro vid årsmöte och garageträff.
  2. Nyckelansvarig för materialförrådet till garaget på Päronvägen.
  3. Sammankallande vid gemensamma aktiviteter typ: Vårstädning eller målning av samfällighetens lokaler
  4. Städning av kretsloppsrum/soprum, samt påfyllning av matavfallspåsar i papper (finns i samfällighetens garage)
  5. Tvätt av matavfallskärl under sommaren.
  6. Skotta bort snö och is samt sanda framför soprumsdörrar så sophämtarna kan dra ut kärlen till sopbilen
  7. Rengöring av brunnar och öppnande av dessa vid is
  8. Hälsa nyinflyttade välkomna samt informera om regler mm.