Områdesansvariga

Områdeskarta

Områdesanvariga 2018-2019

Uppgifter för områdesansvariga

Obligatorisk närvaro garageträff tillträdande år.

Nyckelansvarig för materialförrådet till garaget på Päronvägen.

Städning av miljörum/soprum, samt tvätt av matavfallskärl under sommaren.

Påfyllning av matavfalls påsar i respektive miljörum.

Byta trasiga glödlampor i miljörum/soprum.

Skotta bort snö, is och sanda framför soprumsdörrar, så sophämtarna kan dra ut kärlen till sopbilen.

Rengöring av brunnar och öppnande av dessa vid is (metalldetektor finns i garaget).

Sammankallande vid gemensamma aktiviteter typ: Vårstädning, skötsel av rabatter, målning av samfällighetens lokaler m.m.

Rensning av hängrännor där behov finns(rensningsredskap finns i garaget)

Hälsa nyinflyttade välkomna, samt informera om regler mm