Garage

 1. UPPVÄRMNING
  • Vi har ett vattenburet värmesystem och är anslutna till Umeå Energis fjärrvärmenät.
  • Temperaturen styrs centralt per garagelänga.
  • Tänk på att det är ett slutet värmesystem, luftning får EJ ske.
  • Vid problem med värmen kontakta någon i styrelsen.
 2. ELFÖRBRUKNING
  • Det är inte tillåtet att använda kupévärmare som värmekälla i garaget.
  • Tänk på att släcka belysningen i garaget när du inte är där.
  • Eftersom vi har bytt värmesystem så har vi säkrat ner garagen.
  • Det är inte tillåtet att dra ut skarvsladdar från garage till något fordon.
 3. REPARATIONER
  • För att undvika oljespill bör inga oljebyten göras i garaget.
  • I garaget är svetsningsarbeten förbjudet pga. brandrisken.
  • Det får endast utföra enklare reparations- och underhållsarbeten på fordon i garaget.
  • Om man förvarar gasflaskor i garaget tänk på att skylta på porten.
 4. ÖVRIGT
  • Garaget/garageplatsen upplåtes i befintligt skick.
  • Garaget får inte överlåtas till annan brukare utan medgivande av samfälligheten Östra Stenfrukten.
  • Samfälligheten Östra Stenfruktens försäkring täcker bara fastigheten. Brukaren bör teckna en lösöresförsäkring som täcker ägodelarna i garaget.