Flytta / Sälja

Har du sålt din fastighet och ska flytta? Här kommer en checklista till dig som säljer.

  • Meddela den nya ägarens uppgifter till kassören, så snart köpet är klart. Uppge även tillträdet. Det underlättar för föreningen fakturera till rätt person.
  • Kvartalsavgiften ska betalas i sin helhet av innevarande ägare av kvartalsfakturan. Eventuella regleringar sker mellan säljare och köpare.
  • Hänvisa köparen till IT-föreningen för att ansluta till nätet i området. Länken är klickbar, men adressen är:    www.stenfrukten.se
  • Informera vem som är den områdesansvarige på ditt område i år, samt vilken turordning som tillämpas på Ert område.